Heropstart MRCZ

We zijn blij u te melden dat we na drie maanden opnieuw onze werking mogen opstarten. We moeten iedereen bedanken die zich de laatste maanden heeft ingespannen voor onze club. Tijdens de lockdown zijn er een aantal opfrissingswerken gebeurd zoals het vernieuwen van de tafelbladen, schilderen van alle tafels, nieuwe stopcontacten en de toevoeging van een nieuwe werkblok voor vier personen. 

Tijdens de veiligheidsraad van woensdag 3 juni is beslist dat indoorsporten opnieuw worden toegelaten. Daarnaast hebben wij van de gemeentelijke sportdienst de goedkeuring ontvangen om opnieuw van start te gaan met onze werking. 

Competitie wedstrijden (clubkampioenschappen) zijn, zoals eerder aangekondigd, geschrapt tot en met 31 juli. We wachten nog verder advies af van de sportdienst voor een heropstart van onze wedstrijden na 31 juli. Ook vanuit de FBA zijn alle wedstrijden geschrapt tot en met 31 juli. Onze jaarlijkse barbecue traditioneel op de laatste zondag van augustus (30 augustus) wordt geannuleerd. Dit geeft ons als club ook de mogelijkheid dat het lokaal ten volle kan gebruikt worden voor onze normale werking namelijk werken aan en rijden met telegeleide wagens.

We willen onze werking voor iedereen, uzelf in de eerste plaats maar ook uw familie en vrienden, in zo veilig mogelijke omstandigheden organiseren. Hieronder plaatsen we nog een aantal zaken op een rijtje. 

Onderstaande richtlijnen zijn een uitbreiding van het huishoudelijk reglement en gelden zolang als het bestuur acht dat ze nodig zijn. Ze kunnen op eender welk ogenblik worden aangepast.

Lokaal

Het lokaal is enkel toegankelijk voor aangemelde piloten en lokaal verantwoordelijke. De lokaal verantwoordelijke kan deel uitmaken van het maximum toegelaten piloten/personen (= 10).

In het lokaal worden er op verschillende plaatsen ontsmettende gels voorzien. Er worden door de club ook wegwerp mondmaskers voorzien. We vragen u echter om zoveel mogelijk een eigen mondmasker mee te brengen.

Het lokaal is geopend volgens volgende openingsuren: 

  • Zaterdag: 14h-18h30
  • Zondag: 9h-12h30

Lokaal verantwoordelijke

Per trainingsdag worden één of twee lokaal verantwoordelijken aangeduid. Deze kunnen deel uitmaken van de trainingsgroep. 

Werkplaats

In de werkplaats kan er enkel op de voorbehouden plaatsen, plaats worden genomen. Er zijn 10 aangeduide plaatsen aanwezig in het lokaal. Bij aankomst gaat de piloot zijn materiaal uitladen, ontsmet zijn werktafel en plaatst zijn materiaal. Bij vertrek wordt de tafel leeggemaakt en wordt de tafel opnieuw ontsmet. 

Ook wanneer één of meerdere piloten tot éénzelfde familie behoren wordt er enkel plaatsgenomen op de daarvoor voorziene plaatsen. We vinden het spijtig dat bijvoorbeeld vader-zoon niet binnen anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. We hebben nu een indeling gemaakt die vastligt en die geen rekening kan houden met de familiebanden. Het aantal plaatsen is beperkt tot 10

Trainingen

Wie wil komen trainen dient zicht vooraf aan te melden via MyRCM, er wordt per dag (zaterdag/zondag) een evenement aangemaakt op MyRCM. Trainingen worden enkel georganiseerd voor piloten die zich voor vrijdagavond hebben aangemeld en volgens de beschikbaarheid. Inschrijvingen starten steeds op woensdag vanaf 20h voorafgaand aan het weekend.

Momenteel wordt er gestart met 10 piloten die zich kunnen aanmelden voor trainingen. Na evaluatie en een nieuwe risico analyse kan dit worden herzien. Er wordt naast een aanmeldingslijst ook een reservelijst aangelegd. Bij afmelden van een piloot wordt de eerste volgende piloot toegelaten.

Enkel leden worden toegelaten. Niet leden zullen worden verwijderd uit het evenement.

Training op indoor circuit

Bij gebruik van het indoor circuit mogen er maximum vier wagens/piloten op het circuit aanwezig zijn. De piloten nemen positie in op het podium met de nodige afstand van elkaar. Iedere piloot is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van zijn/haar wagen op het circuit voor, tijdens en na de training. Andere personen op het circuit zijn niet toegelaten.

Training op outdoor circuit

Bij gebruik van het outdoor circuit mogen er maximum vier wagens/piloten op het circuit aanwezig zijn. De piloten nemen positie in op het podium met de nodige afstand van elkaar. Iedere piloot is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van zijn/haar wagen op het circuit voor, tijdens en na de training. Andere personen op het circuit zijn niet toegelaten.

De zone voor het podium mag niet worden gebruikt als verzamelplaats of voor mecaniciens. In deze zone mag er niemand aanwezig zijn. 

Bezoek

Tijdens de trainingen zijn er geen bezoekers toegelaten. Enkel de aangemelde piloten worden toegelaten in het lokaal. 

Bij gebruik van het outdoor circuit kunnen bezoekers op een veilige afstand de training volgen. 

Bar

Bestellingen worden door de lokaal verantwoordelijke of de voorziene bar verantwoordelijke opgenomen en tot aan uw tafel gebracht. Er zijn tijdelijk geen croque monsieurs of droge worsten beschikbaar. Enkel voor verpakte voedingsmiddelen worden verkocht.

We zijn op dit ogenblik nog aan het kijken om een elektronisch betaalmiddel te voorzien. Wanneer dit mogelijk is vragen wij u om zoveel als mogelijk elektronisch te betalen.

Het spreekt voor zich dat de bar verantwoordelijk voldoende zijn/haar handen wast.

Sanitair

Het sanitair mag maar door één persoon tegelijkertijd worden betreden.

Opbouw buiten circuit

Enkel bij goed weer en wanneer het polyvalent terrein is gereserveerd. 

Om de opbouw van het buitencircuit veilig te doen verlopen, wordt het circuit door drie MRCZ verantwoordelijken opgebouwd en nadien opnieuw terug afgebroken. Tijdens deze periode mogen er geen andere personen aanwezig zijn op het outdoor circuit. De MRCZ verantwoordelijken dragen gedurende de opbouw een mondmasker en handschoenen.

Social Distancing

Bewaar ten allen tijde een veilig afstand tussen uzelf en anderen. Wanneer er geen veilige afstand in acht kan worden genomen, gelieve dan een mondmasker op te zetten.

Wie ziek is blijft thuis voor uzelf en vooral voor de anderen rondom u.

Samengevat

We zetten nog even de belangrijkste punten op een rijtje:

  • Inschrijven op woensdag via MyRCM voor zaterdag/zondag;
  • Enkel geregistreerde piloten kunnen rijden;
  • Geen bezoekers in het lokaal; 
  • Maximum 10 piloten;
  • Hou afstand!

Hopende op uw begrip, 

Bestuur
MRCZ vzw